logo

Firma powstała z inicjatywy właściciela na bazie wieloletniego doświadczenia
zawodowego w kosztorysowaniu, doradztwie i nadzorze oraz wykonawstwie
robót budowlanych obiektów przemysłowych,
zabytkowych i mieszkaniowych  zarówno w kraju jak i zagranica

Zakład jest firmą  jednoosobową – typ firmy - osoba fizyczna dopuszczona
do obrotu prawnego wpisem  do ewidencji działalności gospodarczej

Właściciel firmy posiada niezbędną wiedzę do prowadzenia tego typu działalności
gospodarczej potwierdzone uprawnieniami budowlanymi  z 1979 r. o  Nr.  A-649-1/31/79

Przed przystąpieniem do realizacji robót  każdorazowo ustalamy
z klientem szczegółowy zakres robót i cenę
– kosztorys ofertowy dzięki czemu inwestor ma możliwość zaplanowania
wydatków związanych z realizacją inwestycji.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem technicznym
i zasobami ludzkimi do wykonania powierzonych zadań
a finansowanie robót może odbywać  się zarówno
z materiałów własnych jak i powierzonych

Śledzimy na bieżąco  zmiany  i nowości  techniczne
w budownictwie aby móc doradzać inwestorom  podczas  realizacji  inwestycji
o możliwości  zastosowania alternatywnych rozwiązań

Aby zadowolić inwestorów do każdego klienta podchodzimy indywidualnie  
zwracając uwagę na szybki i wysoki poziom  realizacji powierzonych  zadań.